ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:42
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައި، އާއްމު ރައްޔިތުންނާއެކު ސެލްފީ ނަންގަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައި، އާއްމު ރައްޔިތުންނާއެކު ސެލްފީ ނަންގަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ކެންޕޭން ދަތުރުފުޅުތައް
ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެންޕޭނުގައިވެސް ރައީސް ސާލިހު 170އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި، ޑރ. މުއިއްޒުއަށް އަރާ ހަމަނުކުރެއްވޭނެ: މާރިޔާ
 
ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން، މެނިފެސްޓޯ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެންޕޭނުގައި ވެސް 170އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ''ދެވަނަ ބުރުގައި ޑރ. މުއިއްޒު 56 ރަށަކަށް, ރައީސް އިބްރާހީމް މާލޭގައި ބަނޑަހަ ޖަހައިގެން'' މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ދިޔަރެހުގައި އާއްމުކުރި ޚަބަރަކާ ގުޅިގެންނެއެވެ. އެ ޚަބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު 50ށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާ ހަވާލާދެއްވައި ބުނެފައިވަނީ، ދެވަނަ ބުރު ފެށުނު ފަހުން އެއްވެސް ރަށަކަށް ވަޑައިނުގެން ރައީސް މާލޭގައި ''ބަނޑަހަ ޖަހައިގެން'' ހުންނަވަނީ އިންތިޚާބުން ވައްކަން ކުރުމަށް ނުބައިނުލަފާ ރޭވުންތައް ރޭއްވެވުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް ރައްދުދެއްވައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް, ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހާލު އެންމެ ގާތުން ބަލައި, ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މި މެނިފެސްޓޯއާ އެކީ ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެކަނި 170އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ބުރު އެއްކޮށްވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް މި އަދަދާ ގާތްވާވަރަށް ވެސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިފައި ނުވާކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، މިހާރުވެސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދަނީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާނެ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. މިތުހުމަތުތައް ކުރަނީ އިންތިޚާބުން ބަލިވާނެކަން އެފަރާތްތަކަށް އެނގޭތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް