ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:15
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު
އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު
އަމްނާ އިމާދު
ފޯމް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 361 ޝަކުވާ: އީސީ
 
ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 282803 މީހުންނަށް
 
އެމީހަކަށް ނޭނގި، އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ފޯމު ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ޝަކުވާއެއް
 
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިޖެކްޓްކުރި ފޯމުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވަނީ 361 ޝަކުވާ ކަމަށް، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ސައްހަވީ 38763 ހުށަހެޅުން ކަމަށާއި، ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވީ 11284 ހުށަހެޅުން ކަމަށެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ރީ-ރެޖިސްޓަރ ކުރަން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ކޮމިޝަނުން 48 ގަޑިއިރުގެ ޝަކުވާގެ މުއްދަތެއް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް 361 ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިޖެކްޓްކުރި ފޯމުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހަކަށް ނޭނގި، އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ލިބުނު ޝަކުވާތަކަށް އީސީން ޖަވާބު ދެމުން ދާކަމަށާއި، ވޯޓުލާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާދިއްތަ ދުވަހު އިއުލާންކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލިސްޓަކީ ދެން ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ ފައިނަލް ލިސްޓު ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 282803އެވެ.

އީސީން ބުނީ އިންތިޚާބަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް