ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:13
އިސްރާއިލްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އިސްރާއިލްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
 
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން އަމިއްލަ ދައުލަތެއް ގާއިމު ކުރެވިގެން ނޫނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލުހަ ނުގެނެވޭނެކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވި

ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކު ބަޑިޖަހައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސަލާމަތީ ސިފައިންނާއި ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ތުލްކަރޭމް އަވަށުގައި ފަލަސްތީނުގެ ދެ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ލައިވް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާއިރު، އެ އަވަށުގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ނޫރު ޝަމްސް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވާ ކަން އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ މަރުވި ދެ މީހުންނަކީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އޮސައިދު އަބޫ އަލީ އާއި އަބްދުއްރަހްމާން އަބޫ ދަގާޝް، 32، ކަމަށެވެ.

އިސްރާއިލްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޭމްޕުގެ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި "އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑް ސެންޓަރެއް" ސިފައިން ރޫޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮވާތަކެތި ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގައި އިސްރާއިލް ސިފައިންނާއި، ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރިންވެސް ރައްދު ދިންކަމަށާއި، އަދި ހަމަލާ ދިންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް އިސްރާއިލްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ކޮންމެދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިސްރާއިލް ސިފައިން, އަނިޔާވެރި އަމަލު ތަކެއް ހިންގަމުންދާއިރު، އދ.ގެ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސްވަނީ އަޑު އުފުއްލަވާފައެވެ.

އަދި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން އަމިއްލަ ދައުލަތެއް ގާއިމު ކުރެވިގެން ނޫނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލުހަ ނުގެނެވޭނެކަމަށް އޭނާ ދަނީ ތަކުރާރު ކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް