ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:32
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ހިޔާނާތުގެ އިސްތިއުނާފު
އާރަށު މައްސަލަ: ޖުޑީޝަރީއާއި ޕީޖީން ކުރިއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ރަށުން ބޭރުގައި ތިބުމުން އަޑުއެހުން ކެންސަލް
 
ދައުލަތުން އެދިގެން މި އަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައި
 
މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00ށް

ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ދައުލަތުން އެދިގެން ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުން އެދިގެން މި އަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރަން އެދިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ހިމެނޭގޮތަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ ކަމަށެވެ. މިއީ ޕީޖީ އޮފީހުން ބޭނުންކުރާ އޮންލައިން މަންސަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ގެންދާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި އޮތީ، ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާއާގުޅޭ އިސްތިއުނާފު ހުށައެޅުމެވެ.

އެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރަން ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ ފައިސާ ހާމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގއާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ޔާމީނަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. އަދި 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަނީ ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅި، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލައި ހައިކޯޓުން ވަނީ، ޖޫރިމަނާއާގުޅޭ ބައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި، ޖަލު އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް