ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:53
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
އެމްބާޕޭ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: އެންރީކޭ
އެންރީކޭ ބުނީ އެމްބާޕޭގެ ޓެކްނިކަލް ހުނަރަށްވުރެ އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ އޭނާގެ އިންސާނީ ހުނަރު ކަމަށް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވިއިރު، އެމްބާޕޭ ވަނީ ލަނޑެއް ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު އެންރީކޭ ބުނީ އެމްބާޕޭ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށެވެ. އަބަދު ވެސް އެމްބާޕޭގެ ފަރާތުން އޭނާ ކުޅޭ ޓީމަކަށް އެންމެ ފައިދާވާ ކުޅުން ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެންރީކޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންރީކޭ ބުނީ އެމްބާޕޭގެ ޓެކްނިކަލް ހުނަރަށްވުރެ އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ އޭނާގެ އިންސާނީ ހުނަރު ކަމަށެވެ. މެޗުގެ ހާފް ވަގުތުގައި ޓީމުގެ ޗޭންޖިން ރޫމުގައި އެމްބާޕޭގެ ފަރާތުން ފެންނަ އަމަލުތަކަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެންރީކޭ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެމްބާޕޭ އަކީ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް މޫނު މަތިން ހިނިތުންވުން ފެންނަ ލީޑަރެއް ކަމަށެވެ.

އެންރީކޭ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުގައި އަބަދު ވެސް އެމްބާޕޭ ހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީން ކުރިއަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމްބާޕޭ އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިޔެއް ކަމަށެވެ. މި ސީޒަންގައި ވެސް އެމްބާޕޭ ޓީމާ ގުޅުނު ހިސާބުން އޭނާގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން އަންނަ ރޯލަކީ އެހެން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް މިސާލެއް ކަމަށް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ.

ސީޒަންގެ ކުރީކޮޅު އެމްބާޕޭ އާއި ޕީއެސްޖީއާ ދެމެދު މައްސަލަ ގަނޑެއް ޖެހުނެވެ. އެއީ ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް އެމްބާޕޭ ދެކޮޅު ހަދާތީ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ކުރިއަށް ދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ސުލްހަވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް