ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:09
ދިއްދޫ ފަރަށް އެރި ޓަގު ބޯޓު
ދިއްދޫ ފަރަށް އެރި ޓަގު ބޯޓު
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ދިއްދޫ ފަރަށް އެރި ދެ އުޅަނދު
ދިއްދޫ ފަރަށް އެރި ދެ އުޅަނދު 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ފަރުގެ 4،038 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވޭ

ހއ. ދިއްދޫ ފަރަށް އެރި، އިންޑިއާގެ އެމްއެމް އެކްސްޕޯޓްގެ ޓަގަކާއި ބާޖުގެ ވެރި ފަރާތް 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ދިއްދޫ އަށް ބޮޑުހިލަ ހިފައިގެން ދިޔަ އެމްއެމް އެކްސްޕޯޓުގެ ޓަގު ބޯޓް، "މުތާ ޕްރިންސަސް" އާއި ބާޖު ދިއްދޫ ފަރަށް އެރީ މޭ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބޮޑުހިލަ ބަރުކޮށްފައިވާ ބާޖު ފަސޭހަކަމާ އެކު ފުން ކުރެވުނަސް، ޓަގު ބޯޓު ފުން ކުރީ ފަރަށް އެރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހު މާލެއިން އިތުރު ޓަގެއް ގޮސްގެންނެވެ.

ދިއްދޫ އަށް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޓީމެއް ގޮސް އެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލިއެވެ. އީޕީއޭން ބުނީ އެ ޓީމުން ކުރި ސާވޭއިން އެނގުނު ގޮތުގައި ފަރުގެ 4،038 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޖޫރިމަނާއަށް ވާ ފައިސާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެޖެންސީ އަށް ދެއްކުމަށް އެ އުޅަނދުތަކުގެ ރާއްޖޭގެ އޭޖެންޓު، އެޗްއާރްއެސް އިންފްރާޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އީޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި އޮންނަ ގޮތުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވާތީ ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ އަދަދެވެ. އެ ބާޖު ފަރަށް އަރައިގެން ފަރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު، ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އޭޖީ އޮފީހާއެކު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އީޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް