ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:18
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
ރޮނާލްޑޯ އަދި މާނޭގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު މޮޅުވެ، އަލް ނަސްރު ކުރިއަށް
 
ލީގުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައި ވެސް އަލް ނަސްރުން ވަނީ މޮޅުވެފައި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ރައީދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އަލް ނަސްރު މޮޅުވެއްޖެ އެެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އަލް ނަސްރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސެނެގާލްގެ ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ އެވެ. މިއީ ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށް އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވި މާނޭ އެ ކުލަބަށް ޖަހައިދިން ހަ ވަނަ ލަނޑެެވެ. ހަ ލަނޑު ވެސް މާނޭ ޖަހާފައި ވަނީ ލީގުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ޓަލިސްކާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 78 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން އަދި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މިއީ ރޮނާލްޑޯ އަލް ނަސްރުގައި ޖާޒީގައި ޖެހި 27 ވަނަ ލަނޑެވެ. އަލް ނަސްރުން ތިން ލަނޑު ޖެހި ފަހުން އަލް ރައީދުން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މުޙައްމަދު ފައުޒައިރް އެވެ.

Advertisement

ލީގުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައި ވެސް އަލް ނަސްރުން ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން އެ ޓީމު އޮތީ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް