ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:00
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް އިއްތިފާގުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް އިއްތިފާގުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
އަބްހާ ބަލިކޮށް އަލް އިއްތިފާގު ފަސް ވަނަ އަށް
 
ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެފައި، އެއް މެޗުން ބަލިވިއިރު، އަނެއް މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަބްހާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އަލް އިއްތިފާގު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް އިއްތިފާގުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އަލް އިއްތިފާގުން މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިދިނީ މޫސާ ޑެމްބެލޭ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮބިން ޤައިސަން ވަނީ އަލް އިއްތިފާގުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޙަމަދް އަލް ގަމްދީ އެވެ. އަލް އިއްތިފާގުން ތިން ލަނޑު ޖެހި ފަހުން އަބްހާ އިން އެ ޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމެވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ކާލް ޓޮކޯ އެކަމްބީ އެވެ.

Advertisement

މިއީ ލީގުގައި އަލް އިއްތިފާގުން ކުޅުނު ހަ ވަނަ މެޗެވެ. ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. އެއް މެޗުން އެއްވަރުވީއިރު، އަނެއް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ހަ މެޗުން ލިބުނު 13 ޕޮއިންޓާއެކު އެ ޓީމު އޮތީ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި އަބްހާ އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު 11 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް