ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:09
ބްރައިޓަންގެ ގްރޮބް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ބްރައިޓަންގެ ގްރޮބް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބްރައިޓަން އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލި
 
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 3-1 ން

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބްރައިޓަން އަތުންވެސް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ބްރައިޓަން އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 3-1 ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ތިން ލަނޑުވެސް ޖެހީ ބްރައިޓަންއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ވެލްބެކްއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނިޓުގައި ޖެހީ ގްރޮބްއެވެ. އަދި ލީޑް ފުޅާކުރީ 71 ވަނަ މިނިޓުގައި ޔާއޯ ޕެޑްރޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 73 ވަނަ މިނިޓުގައި ޖެހީ ހަނިބަލް މެޔްބްރީއެވެ. މިއީ އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޔުނައިޓެޑުން ގޯލެއް ޖެހި ނަމަވެސް ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު އެލަނޑު ބަލައި ނުގަތެވެ.

Advertisement

މިއީ މިދިޔަ 13 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އެކަމަކި މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ހޯދުނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ތާވަލްގައި އޮތީ 12 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް