ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:32
ޖެނީ ހާމޯސޯގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ކާލާ ވޯލް، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ
ޖެނީ ހާމޯސޯގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ކާލާ ވޯލް، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ
ޓްވީޓަރ
ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމު
ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ކާލާ ވޯލް
 
އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީއްސުރެ އެމީހުން އަންނަނީ އެއްގޮތެއްގައި އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަމަށް

ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ދައުވާ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް، ޖެނީ ހާމޯސޯގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ކާލާ ވޯލް ބުނެފިއެވެ.

ކާލާ ވޯލް މިހެން ބުނީ އެ މައްސަލާގައި ހުކުރު ދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމަށްފަހު، ހައި ކޯޓުން ނިކުމެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީއްސުރެ އެމީހުން އަންނަނީ އެއްގޮތެއްގައި އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަމަށެވެ. އެއީ ރުބިއާލެސް ހާމޯސޯއަށް ބޮސްދިނީ އެއްވެސް ރުހުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، އެ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯ ތަކާއި، ޓީވީން އެ މަންޒަރު ދުށް، ގައުމުގެ އެންމެނަށް ވެސް އެކަން ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލާގައި އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ބޮޑެތި ކަންކަން ފާހަގަވާން ހުރި ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ރުބިއާލޭސްއާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލަ ނިމޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވެސް ކާލާ ވޯލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކާލާ ވޯލް ބުނީ އާންމު އިންސާނެއްގެ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވިސްނި ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހާމޯސޯއަށް ކުރާނެ އަސަރު އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ހާމޯސޯއަށް އަސަރުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ ބޮޑު އެެއް މައްސަލަ ކަމަށް ކާލާ ވޯލް ފާހަގަކުރިއެވެ. ކާލާ ވޯލް ބުނީ ފައިނަލަށްފަހު ދަނޑުގައި ހާމޯސޯ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނީ ހިތްދަތި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުޅިވަރުގެ ނަޒަރަކުން ބެލި ނަމަވެސް އެއީ މައްސަލައެއް ކަމަަށާއި، ހައިކޯޓުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލާގައި ރުބިއާލޭސް ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލުން ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު އޮތީ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ކަމަށާއި، މައްސަލާގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ފަހުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް