ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:00
ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ގާސިމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ގާސިމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖޭޕީން ގޮތެއް ނިންމުން
ޖޭޕީން ގޮތެއް ނިންމަން، ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިއަދަށް އެޖެންޑާކޮށްފި
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނީ ހަތަރުވަނަ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ގުޅޭނީ ކޮންޕާޓީއަކާތޯ ނިންމަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިއަދަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 01:00ށް ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ޖޭޕީގެ މައި އިދާރާ، މ. ކުނޫޒްގައެވެ. މިއީ އެ ޕާޓީގެ 160 ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ކަމުގައިވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖޭޕީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާއިރު, އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އިސްލީޑަރު ރައީސް ސާލިހާއި އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ހަތަރުވަނަ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 5460 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 2.47 އިންސައްތައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް