ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 20:05
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެސްޖީގެ މަގާމަށް އަލީ އާރިފް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެސްޖީގެ މަގާމަށް އަލީ އާރިފް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ
ޓްވިޓަރ
އަލީ އާރިފް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުން
އަލީ އާރިފް ޖޭޕީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަލީ އާރިފް ހަމަޖެއްސެވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 24 ވަނަ ދުވަހު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ އާރިފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ)ގެ މަގާމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަލީ އާރިފް ހަމަޖެއްސެވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަލީ އާރިފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އެ ޕާޓީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެސްޖީގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވިނަމަވެސް ޖޭޕީން ވަކިވިކަން އަދި ސާފެއް ނޫނެވެ.

މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ޖޭޕީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިންމިއިރު އަލީ އާރިފަކީ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދާ އެކު ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
75%
25%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް