ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:09
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު
ޑިމޮކްރެޓްސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު
އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ހޯދުމަށް އާންމު ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭ: އިލްޔާސް
 
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ހޯދުމަށް އާންމު ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ބުރުގެ ދޭތެރެއިން ނިޒާމާއި ގުޅޭ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކަމަށް އިލްޔާސްގެ ރަނިންމޭޓް ހުސައިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން އަމްރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކަން މިދިޔަ 3 ދައުރުން ސާފުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ގޮތް ނިންމަން ގެންދެވޭނެ ހަމައެކަނި ވަގުތަކީ އިންތިޚާބެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާ 2 ވަނަ ބުރާ ދޭތެރޭގައި ލިބޭ ވަގުތު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ..

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ކުރެވޭނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި އެގޮތަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހިންގޭ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ނިޒާމަކީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހިންގޭ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މި މަހު 25 ގައި ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަސްބުނަން ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުންދެކޭ ގޮތް ސާފުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އިލްޔާސް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް