ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:08
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން
ޔޫކްރެއިން ބަލިކޮށް، އިޓަލީ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި
 
މޮޅާއެކު އިޓަލީ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ، ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ޔޫކްރެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީން ގްރޫޕް ސީގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ޔޫކްރެއިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތްއިރު، މި ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އިޓަލީ އެވެ. ޔޫކްރެއިން އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ނޯތު މަސަޑޯނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުން އިޓަލީ އޮތީ ޕްރެޝަރުގަ އެވެ. ޔޫކްރެއިންނާ ދެކޮޅަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިޓަލީން ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި އިޓަލީން އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑޭވިޑް ފަރަޓެސީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މަޓިއާ ޒަކަގްނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އިޓަލީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ފަރަޓެސީ ޖެހީ މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މެޗުގައި ޔޫކްރެއިނުން އެ ޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އެންޑްރީ ޔާމޮލެންކޯ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު އިޓަލީ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ، ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އިޓަލީ އަށްވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެފައިވާ ޔޫކްރެއިން އަދި ނޯތު މަސަޑޯނިއާ އަށް ވެސް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް އިޓަލީ ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް