ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:38
ލިންކު ރޯޑް
ލިންކު ރޯޑް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތް
ލިންކު ރޯޑުގެ އެއް ލޭނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮޅުގަޑިއިރަށް ބަންދު ކުރަނީ
 
މިގޮތަށް ބަންދުވީނަމަވެސް ދަތުރުފަތުރު މެދުކަނޑާނުލާނެ

ލިންކު ރޯޑްގައި ޤާއިމުކުރާ ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ މަގުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ވަކި ގަޑިއެއްގައި ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 10:00ން ފެށިގެން 11:30 އާ ހަމައަށް ލިންކްރޯޑްގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބަންދުވީނަމަވެސް ދަތުރުފަތުރު މެދުކަނޑާނުލާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެގަޑިތަކުގައި ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ބްރިޖް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް