ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:31
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުން
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ކެންޕެއިން ޓީމުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތިއްބަވާ: މަޚުލޫފް
 
އިންތިޚާބަށްފަހު ގިނަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވޭ
 
މިހާރު އިދިކޮޅުން ދައްކާނެ އެއް މަންޒަރަކީ އިދިކޮޅުން މޮޅުވާ މަންޒަރު
 
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ސާފުވެފައިވޭ

އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ރަށް ރަށުގެ ކެންޕެއިން ޓީމުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތިބުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މަޚުލޫފް އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޚުލޫފް ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ސާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. މަޚުލޫފް ވަނީ އިންތިޚާބަށްފަހު ގިނަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެންޕެއިންގައި އަދި އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް ކޮންވިންސް ކޮއްދެން ކުރައްވާ ބައެއް ކަންކަން އުޅުއްވަނީ ލެކުވެގެން
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް

މަޚުލޫފް ވިދާޅުވީ މިހާރު އިދިކޮޅުން ދައްކާނެ އެއް މަންޒަރަކީ އިދިކޮޅުން މޮޅުވާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ރަށް ރަށުގެ ކެންޕެއިން ޓީމުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތިބުމަށް މަޚުލޫފް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މަޚުލޫފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އޮތީ ކޯލިޝަންގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވެސް ޕާޓީގެ ތެރެއިން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް