ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:25
އިޓަލީ ކޮޅަށް ނޯތު މަސެޑޯނިއާ އިން ލަނޑު ޖަހަނީ
އިޓަލީ ކޮޅަށް ނޯތު މަސެޑޯނިއާ އިން ލަނޑު ޖަހަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
ނޯތު މަސެޑޯނިއާއާ އެއްވަރުވެ، އިޓަލީ އަށް ނުތަނަވަސްކަން
މެޗު އެއްވަރުވުމުން އިޓަލީ އޮތީ ގްރޫޕް ސީގެ ތިން ވަނައިގައި

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ނޯތު މަސެޑޯނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވެ، އެންމެ ފަހުގް ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ އަށް ނުތަނަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

ޓޮޑޯ ޕްރޮއެސްކީ އެރީނާގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމަށް އިޓަލީ އަށް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓު ބޭނުންވި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބި، ބޭކާރުވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި އިޓަލީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސިރޯ އިމޮބައިލް އެވެ. އެއީ ނިކޮލޯ ބަރެއްލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އޭނޭ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. އިޓަލީ އިން ލީޑުގައި އޮވެ ކުޅެމުން ދަނިކޮށް، ނޯތު މަސެޑޯނިއާ އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ފަހު ދިހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އެނިސް ބާދީ އެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވުމުން އިޓަލީ އޮތީ ގްރޫޕް ސީގެ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އިޓަލީ އަށްވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެފައިވާ ނޯތު މަސެޑޯނިއާ އަށް ވެސް ލިބެނޫ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ. ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ގަދަ ދެ ޓީމަށް ޔޫރޯ އިން ޖާގަ ލިބޭއިރު، މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އިންގްލެންޑެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ޔޫކްރެއިންނެވެ.

އިޓަލީ އިން މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށް ކޮލިފައި ނުވެ ކެޓީ، ނޯތު މަސެޑޯނިއާ އަތުން ފަހު ވަގުތު ބަލިވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް