ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:39
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ޓެބާސް އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ޓެބާސް އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
މެސީގެ ކެރިއަރު ބާސެލޯނާގައި ނިންމައި ނުލެވުނީ އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެން: ޓެބާސް
 
ޓެބާސް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ އުންމީދަކީ މެސީގެ ކެރިއަރު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ނިންމާލުން ކަމަށް

ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އޭނާގެ ކެރިއަރު ބާސެލޯނާގައި ނިންމާނުލެވުނީ އެ ކުލަބަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެން ކަމަށް، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރެވި 2021 ވަނަ އަހަރު މެސީ އަށް ޖެހުނީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އެއީ ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މެސީ ބަދަލުވީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށެވެ. އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހަަށް ހަމަވުމާއެކު، މެސީ ވަނީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެއާއެކު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އަލުން މެސީ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ. އެކަމުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އަލި މަގެއް ނުފެނިގެން އުޅެނިކޮށް، މެސީ ނިންމީ އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. މިފަހަރު ވެސް ބާސެލޯނާ އަށް މެސީ ނުގެނެވުނީ މާލީ މައްސަލައިގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓެބާސް ވިދާޅުވީ، މެސީ އަށް ބާސެލޯނާގައި ކެރިއަރު ނިންމާނުލެވުނީ އެ ކުލަބަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމުން ކަމަށެވެ. ޓެބާސް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ އުންމީދަކީ މެސީގެ ކެރިއަރު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ނިންމާލުން ކަމަށެވެ. އެއީ މެސީ އަށާއި، އޭނާ އަދި ޚުދު ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ޓެބާސް ދެކިލައްވަ އެވެ. އިތުރަށް ޓެބާސް ވިދާޅުވީ، މެސީ އަކީ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ކުޅުންތެރިޔަކު އެ ލީގުގައި ހުންނަން ވެސް އެދޭ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ޓެބާސް ވަނީ މެސީގެ މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ދާން މެސީ ބޭނުންނުވީ، އޭނާ ގެންދާ ނަމަ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށް، ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ބާސެލޯނާ އަށް ޖެހޭތީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް