ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:24
ހއ ދިއްދޫ
ހއ ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫ
އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން
ވިލިނގިއްޔާއި ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ ރޯ ހައުސްއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ރޯހައުސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 7 ސެޕްޓެންބަރުން 7 އޮކްޓޯބަރު ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހއ. ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 75 ރޯހައުސް އާއި ގއ. ވިލިގިނލީގައި އިމާރާތްކުރާ 50 ރޯހައުސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ "ގެދޮރޮވެރިން ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށް މިދެ ރަށުގައި އިމާރާތްކުރާ ރޯހައުސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 7 ސެޕްޓެންބަރުން 7 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާކަމަށެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކިޔޫގައި ނުޖެހި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް (ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް) މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވާތީ، ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިންގވުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރޯހައުސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ވިޝާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިވަގުތުވެސް 2400 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިޔަށްދާކަމަށެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ވިޝާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް