ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:06
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުތަކާއެކު އާސެނަލް އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
 
މި މެޗު އާސެނަލް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު އާސެނަލް އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި މެޗު އާސެނަލް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި ކުރިން ލަނޑު ޖަހައި ކުރިހޯދީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން، ޔުނައިޓެޑަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މާކަސް ރަޝްފޯޑް އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް މި ހޫނުމޫސުމުގައި ސޮއިކުރި ރަސްމުސް ހޮއިލުންޑް އާއި ޖޮނީ އިވާންސް ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުމެފައެވެ. މެޗު ނިމެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އާސެނަލް އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް، ސަކާ އަށް ހުސްކޮށް ލިބުނު ބޯޅަ ފޮނުވާލެވިފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކީޕަރު އޮނާނާ އާ ދިމާލަށެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ޒުވާން ތަރި، ގަރްނާޗޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. ނަމަވެސް، ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ އޭނާ އޮފްސައިޑް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

ފަހު ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ވަނީ އަށް މިނެޓު ދައްކާފައެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ސަކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން އާސެނަލްއަށް ކުރިހޯދަދިނީ ޑެކްލަން ރައިސް އެވެ. އެއީ މި ހޫނުމޫސުމުގައި އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ރައިސް އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އާސެނަލް އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ގަބްރިއެލް ޖީސަސް އެވެ. ކައުންޓަރ އެޓޭކްގައި ލަނޑުޖެހި އިރު، އޭނާއަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުތް ފަބިއޯ ވިއެރާ އެވެ.

މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ފަސް ވަނައިގައެވެ. އެއީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން 10 ޕޮއިންޓް ލިބިގެނެވެ. ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް