ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:47
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޓީސީސީގެ މަޝްރޫއުތައް
ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއެކު 200 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓިފައިވޭ: އާޒިމް
 
150 އަށްވުރެން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
އެމްޓީސީސީން އެކަނިވެސް 460 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން މިސަރުކާރުގައި ކުރަމުންދަނީ މީގެ ކުރިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ބުދަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި މިސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނދަރު 17 ނޮވެމްބަރު ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވައި، ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ސީދާ އެ ބަނދަރުން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭ ބަނދަރެއް ކަމަށާއި، އެ ބަނދަރު ވެގެންދާނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރާއި ގުޅާލެވޭ ދޮރަކަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެމްޓީސީސީން ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއީ ކުރީގައި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ހިންގަމުން ދިޔަ މަޝްރޫއުތައް ކަމަށެވެ. މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް އެމްޓީސީސީން ހިންގަން ފެށުމުން 150 އާއި 200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ހަރުދަނާކަން ހާމަކޮށްދޭ ހަގީގަތެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން މިހާތަނަށް 154 ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 150 އަށްވުރެން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް 7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އެމްޓީސީސީ އިން އެކަނިވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގު 7 ބިލިއަނަށް އަރާއިރު، އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސާރވޭ ހެދުމާއި، އީ.އައި.އީ ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި ހުރި މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގުވެސް 4 ބިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން، 57 ބަނދަރެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، 66 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، ތިން އެއާޕޯޓެއް ނިމި، ފަސް އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީން އެކަނިވެސް 460 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެން ކޮބާތޯ ބްރިޖްތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލްތަކާއި، އިމާރާތްތަކާއި، ކޯސްވޭތަކާއި، އައްސަރިފައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްތަތްތަކާއި، މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ފަތުއަޑު ކިޔާފަ އެ ދަނީ ހިނގަމުން. ފަތުއަޑު ކިޔާފަ ހިނގަމުން އެ ދަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ރައްޔިތުނަށް ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު ނުއުފެދޭ ކަމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ވިސްނައިގެން ވޯޓުލުމަށް އާޒިމް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް