ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 07:35
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ އާއި ބުރުން ކުޅުނު މެޗެެއްގެ ތެރެއިން
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ އާއި ބުރުން ކުޅުނު މެޗެެއްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީސީން ބުރު ބަލިކޮށްފި
 
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޓީސީން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިން

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޓީސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޓީސީން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޓީސީން ޖެހީ ވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޒަޔާން ނަސީރު އެވެ. މެޗުގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބި، ބޭކާރުވެފަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޓީސީގެ ޙުސެއިން އަހުސަމް މޫސާ އަށް ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ޓީސީ އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދިހަ މެޗުން 19 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ސަސްއާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ. ޓީސީ އަތުން ބަލިވި ބުރު އޮތީ ދިހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އީގަލްސް އޮތީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން، ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކާ އެކު އެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ލީގުގެ ކުޅުން ވަނީ ބްރޭކަކަށް މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ. ބްރޭކަށްފަހު ލީގުގެ ކުޅުން ދެން ފެށުމަށް ތާވަލް ކޮށްފައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު އޮންނަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ކުލަބު އީގަލްސް އަދި ޔުނައިޓެޑު ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އެވެ. އެ ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑު ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަދި ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް