ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 21:12
މެޗު ނިންމުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން
މެޗު ނިންމުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
އައިއޯއައިޖީ: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ބާސްކެޓްބޯޅަ ތުރީ އޮން ތުރީ ދެ ޓީމުވެސް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
 
މިއީ، ތުރީ އޮން ތުރީގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

މަޑަގަސްކަރައިގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ތުރީ އޮން ތުރީ ދެ ޓީމުވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދާ، ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިއީ، ތުރީ އޮން ތުރީއަށް މި ގޭމްސްގައި ތާރީޚީ ފެށުމަކަށްވާއިރު، ފުރަތަމަ މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމުވެސް ހޯދީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެކެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެ މެޗުން މޮޅުވެ، އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ ރިޔޫނިއަންއާ ދެކޮޅަށް، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗެވެ.

ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައިވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ގައުމީ ޓީމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ރިޔޫނިއަން ޓީމުން ވަނީ ފަހުން ލީޑު ނަގައި، އެ ލީޑު ދަމަހައްޓާފައެވެ. ރިޔޫނިއަން ކައިރިން ރާއްޖެ ބަލިވީ 18-6ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއާއެކު، ރާއްޖެއަށް ދެން އޮތް ކުރިމަތިލުމަކީ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗެވެ.

ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކޮށްފައިވަނީ މަޔޯޓްއާ ދެކޮޅަށެވެ. މެޗު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ދައްކާފައިވަނީ ވާދަވެރި ކުޅުމެކެވެ. މަޔޯޓްއިން ވަނީ 15-12އިން ކުރިވެސް ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް، ގައުމީ ޓީމުން ހިތްވަރު އެލުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ. ޓީމު ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރާއެކު، އިދިކޮޅު ޓީމުން ޕޮއިންޓެއް ސްކޯ ކުރިޔަނުދީ ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ 19-15އިން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު ފިރިހެން ޓީމު ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗެވެ. މި މެޗު 20-18އިން ކާމިޔާބުކޮށް، ގައުމީ ފިރިހެން ޓީމުން ވަނީ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް، ސެމީގައި މަޔޯޓްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ރާއްޖެ ވަނީ 21-16އިން މަޔޯޓް އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ޓީމުން ވާދަކޮށްފައިވަނީ މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަންހެން ޓީމެކޭ އެއްގޮތަށް، ފިރިހެން ޓީމުންވެސް ވަނީ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ހިތްވަރުކޮށްފައެވެ. ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ މުބާރާތުން މެޑަލެއް ހޯދުމަށެވެ. އެއާއެކު، ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ 14-13އިން މޮރިޝަސް ބަލިކޮށް، ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ބާސްކެޓްބޯޅަ ތުރީ އޮން ތުރީގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުން ދެ ޓީމަށްވެސް ލޯ މެޑަލް ލިބުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް