ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 07:34
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް
 
ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގެ ބްރަމޯލް ލޭން ގައި ކުޅުނު މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގެ ބްރަމޯލް ލޭންގައި ކުޅުނު މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ސިޓީން އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހާފައި ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސިޓީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނުމަށް ނޯވޭގެ އާލިން ހާލަންޑަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ވަނީ ބޭކާރުވެފަ އެވެ. އެއީ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގެ ގޯލު އޭރިޔާ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން 37 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ހާލަންޑް ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއާ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ހާލަންޑް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ސިޓީ އަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ޖެކް ގްރީލީޝް ނަގައިދިން ބޯޅައެއް ބޮލުން ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން ހާލަންޑް ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑެކެވެ. ސިޓީން ކުރި ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީގެ އޭޭރިޔާ ތެރެއިން ބޯލް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ސިޓީގެ ކީޕަރަށް ހުއްޓުވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ރޮޑްރީ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި މެޗުން ސިޓީ މޮޅު ކޮށްދީފަ އެވެ. އެއީ ފިލް ފޮޑެން ޖައްސާލި ބޯޅައެއްގައި ގޯލުގެ މަތީ ދާގަނޑަށް ވާ ގޮތަށް ރޮޑްރީ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އިންނެވެ.

މިއީ މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ސިޓީން ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗެވެ. ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ ލިބުނު ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ސިޓީ އޮތީ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. ލީގުގައި ދެން ސިޓީ އަށް އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުލަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް