ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 08:05
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒެމާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒެމާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
އަލް އިއްތިހާދު އެއް ވަނަ އަށް، ލީގުގައި ބެންޒެމާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު
 
މެޗު ފަށައިގެން 17 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް އިއްތިހާދަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބެންޒެމާ

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ރިޔާދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އަލް އިއްތިހާދު ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ރިޔާދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އަލް އިއްތިހާދުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 17 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް އިއްތިހާދަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑު ދޫކޮށް އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވި ބެންޒެމާ ސައުދީ ލީގުގައި އެ ކުލަބަށް ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އަލް އިއްތިހާދުން ވަނީ އިތުރު ދެ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް އިއްތިހާދުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޙަމަދުﷲ ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް އޭނާ އެވެ. މެޗުގައި އިއްތުހާދުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު، އަލް އަމްރީ ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

Advertisement

މިއީ މި ސީޒަންގެ ސައުދީ ލީގުގައި އިއްތިހާދުން ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗެވެ. ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ އެ ޓީމު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އަލް އަހްލީ ސައުދީ ވެސް ވަނީ ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އިއްތިިހާދުން ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. ލީގުގައި އިއްތިހާދަށް ދެން އޮންނާނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އަލް ވެހްދާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް