ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 12:28
އަލިފުށި
އަލިފުށި
އަލިފުށީގައި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އެއް
އަލިފުށީގައި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ
 
މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 500 ރުފިޔާގެ ނޮން ރިފަންޑެބަލް ރަޖިސްޓްރީ ފީއެއް ދައްކައިގެން

ރ. އަލިފުށީގައި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ އުދުމުގެމަތިން މިހާރު އެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ބީލަން ކުރިއަށްދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓުގެ " ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ" ގެ ދަށުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 500 ރުފިޔާގެ ނޮން ރިފަންޑެބަލް ރަޖިސްޓްރީ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގެކުރިންނެވެ.

Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގ ސޮފްޓްކޮޕީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 52،000 ރުފިޔާއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ދައްކަން ޖެހޭނީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 148 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް