ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 08:56
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އެންރީކޭއާއި އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އެންރީކޭއާއި އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
އެންރީކޭގެ ތައުރީފު އެމްބާޕޭއަށް: "އެއީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް!"
 
އެންރީކޭ ބުނީ، ޓީމާއެކު ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކަށްފަހު އެމްބާޕޭ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭއަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ކަންތަކުގައި ޕީއެސްޖީއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި، ސީޒަން ފެށި މެޗުގައި އެމްބާޕޭއަށް ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީއާއެކު އެމްބާޕޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، އެކަމަށް ވަނީ ފިނިކަމެއް ލިބިފައެވެ. ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިވީއިރު، ދެވަނަ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޭނާ އައީ ފުރަތަމަ މެޗަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ފުރަތަމަ ޓީމާއެކު ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގައި ޓޫލޮސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ ބުނީ، ޓީމާއެކު ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކަށްފަހު އެމްބާޕޭ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެމްބާޕޭއާމެދު ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އޭނާއާއެކު ހާސިލްކުރެވޭނެ ބައިވަރު ކަންކަން ހުރިކަމަށްވެސް އެންރީކޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެމްބާޕޭފަދަ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކު އޭނާގެ ޓީމުގައި ހުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށްވެސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އެމްބާޕޭއާއެކު ޕީއެސްޖީއަށް ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް އެންރީކޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކެޕްޓަނާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން އެންރީކޭ ބުނީ، އެއީ އޭނާ ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ މަގާމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ކުޅުންތެރިންކަން ފާހަގަކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ލީޑަރެއް އެނގޭނީވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ހަތަރު ކެޕްޓަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ކުޅުންތެރިންނެއް ކަމެއް އެންރީކޭ ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރަށް އެންރީކޭ ބުނީ، ކެޕްޓަނަކީ ކުޅުންތެރިންގެ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކޯޗު ކެޕްޓަން ކަނޑައެޅުމުން އެއީ ކޯޗުގެ މީހަކަށް ވާނެކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީން ޓޫލޮސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް