ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:42
ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން
ކުރީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ނަމަ، އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ސިހުރު ހެދިކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރީސް - މާރިޔާ
 
މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ބިރުވެރިކަން ފެތުރި ކަމަށް
 
މާރިޔާ ވަނީ ސިހުރު ހެދިކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ކުރީ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
މާރިޔާ ވަނީ ކުރި ސަރުކާރުގައި އިމާމުންނަށް ބިރުދެއްކި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ނަމަ، އެ ދަތުރު ކުރި ރަށެއްގެ ގިނަ ބަޔަކު ސިހުރު ހެދިކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރީސްކަމަށް ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާރިޔާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ސޯލްޓް ކެފޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މާރިޔާ ވަނީ އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ސުރުހީތައް ވިދާޅުވެ، އޭރު ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު އޮތްގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އޭރު ބައެއް ރަށްރަށުން ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު ވެސް ޖެހިކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ހައްޔަރު ކުރި ބައެއް މީހުންނަކީ ކައުންސިލްތަކުގައި އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކަން މާރިޔާ ވަނީ އޭރުގެ ޚަބަރުތަކުގެ އަލީގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް ޞާލިހު އަތޮޅު ތެރޭގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅާ ގުޅިގެން އެ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ކުރީގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގި ކަމެއް ނަމަ އެމަނިކުފާނު ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ސިހުރު ހެދިކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރީސް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އޭރު އިމާމުންނަށް ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ދުއާ ކުރާތީ އޭރު ކަންކަން ކުރި ގޮތް މިހާރު ހަނދާނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭރު ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް ސަރުކާރުން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރު ދިފާއުކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ޕާލިމެންޓް މެންބަރުން ގެނެސް ރޭވުންތައް ރޭވިކަމަށާއި މިއަދު އެކަންކަން ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާލުމުން އޭރު އޮތް ބިރުވެރިކަން އެނގިގެން ދާ ކަމަށާއި، އެ ދުވަހަށް އަނބުރާ ދާނީތޯ މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް