ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:16
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑް
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑް
ރޮއިޓާރސް
އާސެނަލް
އޮޑެގާޑްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އާސެނަލުން ފަށައިފި
 
މިއަހަރު އާސެނަލުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ އޮޑެގާޑްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑުގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެ ކުލަބުން ފަށައިފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑު ދޫކޮށް އޮޑެގާޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އެ އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު އާސެނަލުން ވަނީ އޮޑެގާޑާއެކު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. ހަތަރު އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލި އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލުން ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޭނާ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޮވެ އެވެ. އާސެނަލަށް ބަދަލުވި ފަހުން އެ ކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އޮޑެގާޑްގެ އެއްބަސްވުން ދިގު މުއްދަތަކަށް އައު ކުރުމަށް ކުލަބުން ބޭނުންވެ އެވެ.

Advertisement

އައު ސީޒަން ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، މިއަހަރު އާސެނަލުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ އޮޑެގާޑްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާ އޯގަސްޓު މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު އާސެނަލުން ވަނީ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައި ކަމަށާއި، މިހާރު އެ ކުލަބުން ބޭނުންވަނީ އެކަން ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އައު އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އާސެނަލުން ބޭނުންވަނީ އޮޑޭގާޑާ ބައްދަލުކޮށް، ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ލަސްވެގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަަމަށް ގޮތެެއް ނިންމަން އާސެނަލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު އޮޑެގާޑަށް ދިނުމަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ނިންމީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަތުން އަތުލުމަށްފަހު، ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލު ކުރީ އަލެކްސަންޑަ ލަކަޒޭޓާ އެވެ. އޮޑެގާޑަށް ކެޕްޓަން ބޭންޑު ދިނީ ލަކަޒޭޓް ކުލަބު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. އޮޑެގާޑް ވަނީ މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް ކުޅެދިން 107 މެޗުގައި 24 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް