ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 17:27
ރައީސް، ނ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު ބައްލަވާލައްވަނީ
ރައީސް، ނ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު ބައްލަވާލައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަނަދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫއު
ރައީސް، މަނަދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
 
އިންޑޯރ ޖިމާއި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ފެނަކަ އޮފީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައިވޭ
 
ނ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ 6 އޯޕީޑީ ރޫމާއި ލެބޯޓްރީ، އަދި ނ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު ހުޅުއްވައިދެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެމަނިކުފާނު ވަނީ، މަނަދޫ ފެނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައި، ނ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ 6 އޯޕީޑީ ރޫމާއި ލެބޯޓްރީ، އަދި ނ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑޯރ ޖިމް އަދި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ފެނަކަ އޮފީސްވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ.

މަނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމަކީ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން، ވިޝްވަރާޖް އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ނިންމާފައިވާ ނިޒާމެކެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މިހާރު ވަނީ 269 ފަރާތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދީފައެވެ.

Advertisement

މަނަދޫ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލަކީ އެންމެ ޒަމާނީފެންވަރަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޖާގަ ތަނަވަސް ހޯލެކެވެ. މި އިމާރާތުގެ މަޝްރޫއު ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ދަނޑެކެވެ.

ރައީސް ވަނީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ކުރިން އިންޑޯރ ޖިމްވެސް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވި، ފެނަކަ އައު އޮފީސް އިމާރާތަކީ، ދަތިނުވެ 30 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ، ޖާގަ ތަނަވަސް، ޒަމާނީ އޮފީސް އިމާރާތެކެވެ. މި އިމާރާތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ މަނަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް، ސަރުކާރުން ވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައެވެ. އަދި ފަޚުރުވެރި، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް