ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 09:03
މަޑެވެލީގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތްތަނެއްގައި ރޯކޮށްލުން
މަޑެވެލީގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތްތަނެއްގައި ރޯކޮށްލުން
މަޑަވެލި ކެމްޕޭނު ޖަގަހަ ރޯކޮށްލުން
އަނިޔާވެރިކަމުން ދުރުވެ، ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތައް އިސްކުރައްވާ: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނު ޓީމުން މި އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވާ
މިނިސްޓަރ ވަނީ މިކަން ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނަށްވެސް ގޮވާލައްވާފައި

ގދ މަޑަވެއްޔަށް އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެ ރަށުގައި ކެމްޕޭނު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ބަޔަކުރޯކޮށްލިމައްސަލަ ބެލުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ ފުލުހުންނަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނު ޓީމުން މި އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އެކި ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަން ކުށްވެރި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، މިނިސްޓަރ ވަނީ މިކަން ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނަށްވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މި ޙާދިސާ ހިނގުމާއެކު ފުލުހުންވެސް އެ ސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަގެންދެއެވެ. އަދި ފުލުހުން ގެންދަނީ މިކަން އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ އަނިޔާވެރިކަން އިސްނުކޮށް، ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށްވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް