ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 15:50
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރޮއިޓާސްއަށް އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަނީ
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ރޮއިޓާސްއަށް އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަނީ
ރޮއިޓާސް
ޕާކިސްތާން
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މިއީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރު ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެރިރަށް ލާހޯރުގައި ހުންނަ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ޓްރަޔަލް ކޯޓުން ވަނީ އިމްރާން ޚާން 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. މި ހުކުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު ހަދިޔާތައް ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ވިއްކާލާފައިވާތީ ކޮށްފައިވާ ހުކުމެކެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ހުކުމާއެކު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގެ ކުރިން އެ ޤައުމުގައި އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި އިމްރާން ޚާނަށް ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެއެވެ. މިއީ އެ ޤައުމުގެ އާއްމު އިންތިޚާބެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިން ވަނީ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އެފަހަރު ހައްޔަރު ކުރީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އެއާއެކު މުޅި ޤައުމުގައި އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާކޮށް ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދިއެވެ. އެހެންވެ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓުތަކަށް އިމްރާން ޚާނާ ދެކޮޅަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ވައްދާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތު ނެގުމާއި ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމާއި ހަމަނުޖހުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ފަދަ ދައުވާތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް