ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 20:49
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ސޯފީ ގްރެގޯ ޓްރޫޑޯ
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ސޯފީ ގްރެގޯ ޓްރޫޑޯ
ރޮއިޓާސް
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު
ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އަނބިކަނބަލުން ސޯފީ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
 
މި ނިންމެވުން ނިންމެވީ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ސޯފީ ގްރެގޯ ޓްރޫޑޯ 18 އަހަރުވީ ޒަވާޖީ ހަޔާތްޕުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

އެކަން އިއުލާންކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ، ޒަވާޖީ ހަޔާތްޕުޅު ނިމުމަކަށް ގެންނެވީ، ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކުރެއްވުނު އުނދަގޫ، އެހެނަސް މާނަ ހުރި ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ބޭފުޅުން އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ފުރިހަމައަށް އިހްތިރާމް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިތިއްބަވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެ ބޭފުޅުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބު ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވީ ސޯފީއާއެކު މާނަހުރި، އަދި އުނދަގޫ އެތައް ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދެއްކެވުމަށްފަހު ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދެކަނބަލުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
25%
25%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް