ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 09:29
ޔޫކްރެއިން އިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި އިމާރާތަކަށް ގެއްލުން ވެފައި
ޔޫކްރެއިން އިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި އިމާރާތަކަށް ގެއްލުން ވެފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ރަޝިއާގެ އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
 
އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވޭ

ޔޫކްރެއިނުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި މޮސްކޯގެ އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު ރަޝިއާއަށް، ޔޫކްރެއިންގެ ޑްރޯންތަކުން ހަމަލާދިން ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ޓަސް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޮސްކޯގެ ބިޒްނަސް ޑިސްޓްރިކްޓްގައި މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ރޮއިޓާސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ޑްރޯން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާނާއި ދުން އަރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެންފޯސްމަންޓް އެޖެންސީތަކާ ހަވާލާދީ ޓަސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާގައި ދެ ޑްރޯން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން މި ހަމަލާދީފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޒަޕޯރިޒިޔާއަށް ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވަނިކޮށެވެ. ޒަޕޯރިޒްޒިއާގައި ހުންނަ ޔޫކްރެއިންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނީ ރަޝިޔާއިން ދެކުނުއިރުމަތީ ސިޓީއަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލް ސެކްރެޓަރީ އަނަޓޮލީ ކުރްޓިއެވް ޓެލެގްރާމްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައި ހުރި އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކްތަކުގެ ބިއްލޫރިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރުތިއެވް ވިދާޅުވީ މިސައިލް ހަމަލާގެ ސަބަބުން އުސް 13 އިމާރާތަކާއި ތައުލީމީ މަރުކަޒެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމައްޗާއި އިރުދެކުނުން އޮންނަ ޒަޕޯރިޒްޒިއާ ސަރަހައްދުގައި ރަޝިއާއިން، ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިގަތް ފަހުން 17 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގަމުން އަންނައިރު، ކިއެވްގެ ސިފައިން މިހާރު ރަޝިއާ ސިފައިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ދަނީ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް