ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 13:42
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީޤު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީޤު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް
މަސް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ: ފުވައްމުލަކުގެ މޭޔަރު
 
މަޝްރޫއު ނިމިގެން ދިޔުމާއެކު ރަށުގައި މަސް ގަނެ، ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެ

މިފްކޯގެ މަސް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީޤު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ މިފްކޯގެ މަސް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އޭރުން ރަށުގައި މަސް ގަނެ، ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިފްކޯ އިންނެވެ. މަޝްރޫއު ނިމޭއިރު "ފިޝް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު" ގައި ޕެކިންގ ރޫމަކާއި ކޯލްޑް ރޫމެއްގެ އިތުރުން އޮފީހެއް ވެސް ހުންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ފޭސް 1 ގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 12.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެއެވެ. އަދި ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާނެއެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 730 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް، 255،211،824.60 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ފަސް މިލިއަން ދެ ލައްކަ އެގާރަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ސައުވީސް ރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސް ލާރި)އަށެވެ

ފުވައްލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރީ އެމްޓީސީސީއާއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 35 މަގެއްގައި 18.5 ކިލޯމީޓަރުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 331.05 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. މީގެއިތުރުން ފުވައްމުލަކުގައި މިވަގުތު ދެ މިސްކިތް ބިނާކުރުމާއި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް