ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 10:20
ކްރިކެޓް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ ތަށްޓާ ހަވާލުވަނީ
ކްރިކެޓް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ ތަށްޓާ ހަވާލުވަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގު: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ
 
ދެވަނަ ހޯދީ މާލޭ ވެޓަރެންސް ކްލަބް

ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ހޯދައިފިއެވެ.

ލީގުގެ ފަހު މެޗު މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ކާމިޔާބުކުރީ އޮފްއެފްސީއާ ވާދަކޮށް 114 ލަނޑުންނެވެ. މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ވަނީ 16 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 144 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އޮފްއެފްސީގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން 10.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 49 ލަނޑެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އިބްރާހީމް ނަޝާތުއެވެ.

މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ, ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދީ މާލޭ ވެޓަރެންސް ކްލަބެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބެޓްސްމަނަކީ މާލޭ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ މުޙައްމަދު ރިޝްވާނެވެ. މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ރިޝްވާނެވެ. އެންމެ މޮޅު ބޯލަރަކީ މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ އަހުމަދު އަމީލް މައުރޫފެވެ. ބެސްޓް ފީލްޑަރއަކީ މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ މުހައްމަދު އައްޒާމްއެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކީ މާލޭ ވެޓަރެންސްގެ ތަރޫސާ ކަވިންދާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް