ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 10:57
މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ އާ އެކު
މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ އާ އެކު
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓީ20 މޯލްޑިވްސް ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޓީ20 މޯލްޑިވްސް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީއަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްފި
 
މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ލީގު ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ

ޓީ20 މޯލްޑިވްސް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

ބާކީ މެޗެއް އޮއްވާ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރި މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ އުފުލާލީ ލީގުގެ 43 ވަނަ މެޗުގައި 22 ލަނޑުން ވިޔަންސާ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި އެޓީމުން ވަނީ 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 147 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ވިޔަންސާގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން 17 ވަނަ އޯވަރުގައި ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 125 ލަނޑެވެ. ލީގު މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ކާމިޔާބުކުރީ މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. މެޗަކުން ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމާލި ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ވެސް މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީއެވެ. ލީގުގައި ކުޅުނު ނުވަ މެޗުގައި މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީން ވަނީ 1236 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. 66 ވިކެޓް ނެގިއެވެ.

ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދީ މާލޭ ވެޓަރެންސް ކްލަބެވެ. ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމާ އެކު ކުރިއަށް އޮންނާނީ ޓީ20 ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް