ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 07:04
ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވިޔަންސާއާއި މާލެ ސްޕޯރޓްސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވިޔަންސާއާއި މާލެ ސްޕޯރޓްސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގު
ވިޔަންސާ ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި
 
މާލެ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް މޮޅުވީ އެއް މެޗުން

ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވިޔަންސާ ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަލިވި ވިޔަންސާއިން ވަނީ ޖެހިގެން އައި ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ދެވަނަ މޮޅު ހޯދީ މާލެ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި މާލެ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ވިހި އޯވަރު ހަމަވިއިރު, ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 138 ލަނޑެވެ. ވިޔަންސާއިން ވަނީ 19.1 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 140 ލަނޑު ހަދާ, މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ނުބައިވީ ފަސް ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މެޗުގައި ވިޔަންސާއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 28 ބޯޅައިން 39 ލަނޑު ހެދި މުހައްމަދު ބަބުލް ހޮސައިންއެވެ. މާލެ ސްޕޯރޓްސްއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 34 ބޯޅައިން 49 ލަނޑު ހެދި މުހައްމަދު ރިޝްވާންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް