ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 12:37
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޓްރޮފީ ދެނީ
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޓްރޮފީ ދެނީ
ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގު
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
ވިޔަންސާ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ޓީ20 ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ހުކުރު ދުވަހު މާލެ ވެޓަރެންސް އަތުން މޮޅުވީ އެއް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ދެ ޓީމުންވެސް ވަނީ 152 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މާލެ ވެޓަރެންސް 152 ލަނޑު ހެދީ 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުވަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެންނެވެ. މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން އެއަދަދަށް ލަނޑު ހެދީ 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެންނެވެ. މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީން އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދީ 44 ބޯޅައިން 59 ލަނޑުހެދި ޔޫސުފް އަޒްޔާންއެވެ. މާލެ ވެޓަރެންސްއިން އެންމެ ގިނަ ލަނޑުހެދީ 45 ބޯޅައިން 58 ލަނޑު ހެދި ޗަންދަނާ އަމަރަވިކްރަމަ އެވެ.

Advertisement

ވިޔަންސާ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދީ 117 ލަނޑުން އޮފްއެފްސީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ވިޔަންސާއިން ވަނީ އެމީހުންގެ 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު އަށް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 173 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އޮފްއެފްސީގެ 12.5 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 56 ލަނޑެވެ. ވިޔަންސާއިން އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދީ 23 ބޯޅައިން 41 ލަނޑުހެދި މުހައްމަދު ބަބުލް ހޮސައިންއެވެ. އޮފްއެފެސީއަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހަދައިދިނީ 10 ލަނޑު ހެދި ރޮބަލް އަލްމާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް