ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 14:06
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒް
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒް
ޓްވީޓަރ
ރޯމާ
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒް ހޯދުމަށް ރޯމާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް ރޯމާ އިން ބޭނުންވަނީ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯގެ އެދުމުގެ މަތިން

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރެނާޓޯ ސަންޗޭޒް، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރޯމާ އިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް ރޯމާ އިން ބޭނުންވަނީ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. ސަންޗޭޒް އަކީ މޮރީނިއޯ ވަރަށް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެކުލަބުން އަންނަނީ ޕީއެސްޖީ އާއެކު ކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން ޕީއެސްޖީ އާއެކު ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތަކުން، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކުރުމުގެ އުންމީދު ރޯމާ އަށް އޮތް ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

Advertisement

ލީލް ދޫކޮށް ސަންޗޭޒް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެކުލަބަށް ކުޅެދިން 27 މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބެންފީކާ އިން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ސަންޗޭޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ސްވަންސިއާ ސިޓީ އަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުން އޭނާ އަށް ޖާގަ ލިބުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އަހަރު އޮތް ޔޫރޯ މުބާރާތުގައި އޭނާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ހޯދައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް