ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 13:15
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ
ޓްވީޓަރ
ޕީއެސްޖީ
އެންރީކޭ ބުނަނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް
 
ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް

ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗު ސްޕެއިންގެ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އެންރީކޭ ބުނީ ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކަމަށެވެ. ޕީއެސްޖީގައި ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ސްކޮޑެއް އޮތް ކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އެ ޓީމާއެކު ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޓީމަށް އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ނަަމަވެސް، އެކަން ކުރަންވާނީ އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ކުރަންވާނީ ވެސް ޓީމަށް އެންމެ ފައިދާ ގޮތަށް ވިސްނުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީން ކުޅެމުން އަންނަ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ، މެޗުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ފަރާތުން ވެސް ފެނުނީ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޖަޕާނު ކޭމްޕު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕީއެސްޖީން އަންނަ ސީޒަނަށް ނުކުންނާނީ ނިމުނު ސީޒަނަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމުން ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ ވަކިކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމަށް އެންރީކޭ ހަމަޖެއްސީ ދާދި ފަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް