ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 17:49
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުކުރު ޚުތުބާގެ މައްސަލަ
އާޝޫރާ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދިން ޚުތުބާގައި ސައްހަ ނޫން އެއްވެސް ހަދީސެއް ގެނެސްފައެއް ނުވާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
 
ތަފްސީރު ފޮތްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން، ޚުތުބާގައި ގެނެސްފައިވާ އެއްވެސް ވާހަކައަކީ ފިގުހީ އަދި އަގީދާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫން
 
ޚުތުބާ ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރަަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ

އާޝޫރާ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި, ސައްހަ ނޫން އެއްވެސް ހަދީސެއް ގެނެސްފައި ނުވާކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ސައްހަ ނޫން ބައެއް މައުލޫމާތު ޚުތުބާގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ވާހަކަތަކަކީ، ތަފްސީރު ފޮތްތަކުގައި ބައެއް އިލްމުވެރިން ގެންނަވާފައިވާ ވާހަކަަތައް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާ ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރަަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޖުލައި 21 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އާއްމުކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ސައްހަ ނޫން އެއްވެސް ހަދީސެއް ހިމަނާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އާރޫޝާ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ތަފްސީރު ފޮތްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން، ޚުތުބާގައި ގެނެސްފައިވާ އެއްވެސް ވާހަކައަކީ ފިގުހީ އަދި އަގީދާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އާޝޫރާ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުކުރި ޚުތުބާއާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވީ، އާޝޫރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ސާބިތުވަނީ އެއީ މޫސާގެފާނު ފިރުއައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރެއްވި ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެނޫން ނަބީބޭކަަލުންނާ އެދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބައެއް ފޮތްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ސައްހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ވިދާޅުވީ، ޚުތުބާގައި ވަނީ ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ދޮގު ބުހުތާނު (މައުޟޫއު) ހަދީސެއްގައި ހުރި، ސާބިތުނުވާ ވާހަކަތަކެއް އާއްމުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާ ލިޔުއްވަނީ ޝައިޚަކަށް ވެފައި، ޚުތުބާތައް ފާސްކުރަން ބޮޑު ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައި އޮންނައިރު، މިފަދަ އެތައްކަމެއް ތަކުރާރުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވޭ ކަމަށް ޝައިޚް ނިޝާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ލާދީނީ ސެކިއުލާރ ފިކުރުގެ ގޮވާލުމާ އެއްގޮތަށް ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ހަދީސްތައް ވެސް މާނަ އޮޅުވާލައި ގެންނަކަން މީގެ ކުރިންވެސް ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ޝައިޚް ނިޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 20:15
މަގޭ
އެހެންވިއްޔާ ހަދީޘް ނަންބަރތައް ބުނެދީ