ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 12:46
އަދީބު އެޑްމިޓުކޮށްފައި
އަދީބު އެޑްމިޓުކޮށްފައި
މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް
ބޭސްފަރުވާއަށް އަދީބު ފުރާވަޑައިގަތުން
ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އަދީބުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިއްޖެ
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވާ މުއްދަތުގައި އެ އިދާރާއިންނާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގުޅިގެން މޮނީޓަރު ކުރަމުން ގެންދާނެ
 
ގައިދީން ފަރުވާ ނުނިމޭނަމަ، އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު އެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އެ އިދާރާއިން އަދީބަށް ދީފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ, ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ދީފައިވާއިރު، ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހެދެން ނެތް ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އެ އިދާރާއިން އަދީބަށް ދީފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެއީ މެޑިކަލް ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކުއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، އާންމު އުސޫލުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ގައިދީންގެ ފަރުވާ ނުނިމޭނަމަ، އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު އެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އަދީބުވެސް ލިއެކިއުންތައް ހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރު، ކަރެކްޝަންސްއިން މިހާރު ގެންދަނީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންނެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަވާ މުއްދަތުގައި އެ އިދާރާއިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގުޅިގެން މޮނީޓަރު ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލާގައި އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި، ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތާއެކު ހެދި އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމާއެކު، އެ ހުކުމަށްފަހު އަދީބު ޖަލު ބަންދުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ހުރިގޮތުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ ފަހުން އަދީބުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ދާދި ފަހުން ވަނީ ފަރުވާ ދީފައެވެ. އަދީބު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ އެމްޓީޑީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އަދީބު ގެންދަވަނީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ނާރުގެ ބައްޔެއް ތަހައްމަލުކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

އެމްޓީޑީން ބުނީ އަދީބު ފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެކި ޑޮކްޓަރުން އެކަމަށް ލަފާދެއްވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2015އިން 2018އަށް އަދީބަށް ނުހައްގުން އަނިޔާދީ، ބޭސްފަރުވާއަށް ހުރަސްއަޅާފައި ވާކަމަށާއި، އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ، އެކި ބަލިތައް ޖެހިވަޑައިގަތީ އެ ދުވަސްވަރު ކަމަށްވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޓީޑީން ވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން އަދީބާމެެދު އެފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރި ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އަދީބަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބުމަށް އިންސާފުވެރި މަގެއް ފަހިކޮށްދީފައި ވާކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއްކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް