ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 07:05
މެގުއާއާއި ޓެން ހާގް
މެގުއާއާއި ޓެން ހާގް
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
މެގުއާއަކީ ޓީމަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް: ޓެން ހާގް
 
މެގުއާ އަތުން ކެޕްޓަންކަން އަތުލައި، އައު ކެޕްޓަނަކަށް ހަމަޖެއްސީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަންކަން އޭނާ އަތުން ނެގިނަމަވެސް، ސެންޓަ ބެކް ހެރީ މެގުއާ އަދިވެސް ހުރީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފިއެވެ.

ޓެން ހާގް ބުނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއަށް ކެޕްޓަން ބޭންޑް ދޭން އޭނާ ޚިޔާރުކުރީ ބްރޫނޯގެ އިންސްޕިރޭޝަނަލް ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ މެގުއާގެ ޔުނައިޓެޑް ކެރިއަރު ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޝާރާތެކެވެ.

ޓެން ހާގް ބުނީ މިއީ ކުޅުންތެރިއަކު މާޔޫސްވާނެ ކަމެއްކަން އެންމެންނަށް ވެސް ވިސްނޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެއީ ޓީމަށްވެސް އަދި މެގުއާއަށް ވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ، ވޭން ރޫނީ ދާދި ފަހުން ބުނީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލުމަކީ އިންގްލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު މެގުއާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށެވެ.

ޓެން ހާގް އިތުރަށް ބުނީ އޭނާއަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ޓީމުން ޖާގަ ހޯދުމަށް އޭނާއަށް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިގައި ގާބިލުކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، މަގާމު ހޯދުމަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ. މީގެއިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ، މިހާރު އޭނާއަށް އޭނާގެ ރޯލަށް މާ ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރެވިދާނެކަމަށެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުން އައި މެގުއާ ވެފައިވަނީ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ ކުޅުންތެރިޔަކަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަވެފައިވަނީ ދަނޑުމަތީގައި ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހަދާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް