ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 07:50
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު
ގޫގުލް
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެއް މަހަށް ބަންދުކޮށްފި
 
މަރާމާތަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15ގައި

ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު މަރާމާތުކުރުމަށް ޓަކައި، އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ދާރުލްއާސާރުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަރާމާތަށް ފަހު އެތަން ހުޅުވާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15ގައި ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

ދާރުލްއާސާރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލްގެ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދޭ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތަށް ހޭދަވަނީ 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ސަރުކާރުން ވެސް ބައެއް ޚަރަދުތައް ކުރާ ގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ގައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި އަލަށް ތައްޔާރުކުރާ 19 ޝޯކޭސްއަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކިއެކި މިއުޒިއަމްތަކުގައި ވެސް ހުންނަ ފަދަ ޝޯކޭސްތައް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދާރުލްއާސާރުގައި އަލަށް މަލްޓިމީޑިއާ ރޫމްއެއް ގާއިމުކުރާނެ ކަމަށާއި އެއީ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހީންގެ ތާރީޚާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ދިނުމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް ގާއިމްކުރާ ތަނެއް ކަމަށް އެ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ތަރިކަ އާއި ސަޤާފަތާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭ ތަނެކެވެ. އެންމެ އެވޭލާ ޒަމާނުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތަކާއި ތަރައްޤީގެ މަރުޙަލާތަކާއި ރަސްރަސްކަލުންގެ ރަސްކަމުގެ ދައުރުތައް އަދި ރާއްޖެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދާރުލްއާސާރުން ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާރުލްއާސާރަކީ އެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ތާރީޚާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ މުޖުތަމަޢެއްގެ އަހުލުވެރިންނަށާއި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޒުވާނުންނަށާއި ކިޔަވާކުދިންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް