ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 07:20
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން
މުހައްމަދު އަނިލް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އީސީން ހަފްތާ ބަންދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
 
އީސީން ބުނީ އެމަސައްކަތް ޖުލައި 7 އިން 8 އަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް އަދި ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު(ފޭސް-2)ގައި ހަވީރު 16:00 ން 18:00އަށް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓާސްކްފޯސްއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އޮފިޝަލުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ދޫކުރުމާ ފޯމް ބަލައިގަތުން ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އީސީން ބުނީ އެމަސައްކަތް ޖުލައި 7 އިން 8 އަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް އަދި ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު(ފޭސް-2)ގައި ހަވީރު 16:00 ން 18:00އަށް ކުރިއަށްދާނެކަމަށެވެ. މިފަހަރު އީސީން ހުޅުވާލާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރު ކަމާއި ގައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރު ކަމާއި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު ކަމާއި ސީނިއާ އޮފިސަރު ކަމާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރު ކަމާއި ފޯޓްގްރާފަރު ކަމާއި މީޑިއާ އޮފިސަރު ކަމާއި ޓެކް އޮފިސަރުކަން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސެކިއުރިޓީ، ސަޕޯޓް އަދި ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރުންގެ މަގާމުތަކުގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުންނަށް ވުމަށް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 5597 އޮފިޝަލުން ބޭނުންވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް