ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:50
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އަދަދު
ޕީޕީއެމްއާއި ޑިމޮކްރެޓްސް
މިއީ ޕީޕީއެމް ބައިބައިވުމުގެ ފެށުން؟
 
ޕީޕީއެމްއަށް ނުވެސް އެނގި، އެ ޕާޓީ ވެއްޓެމުން މިދަނީ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް
 
"ޑިމޮކްރެޓްސް" އިން މިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފްދާރުކަން ފަނޑުކޮށްލަން ފަށާފައި
 
ނަޝީދު ވަނީ ޔާމީނު ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިނުލައްވައި މަޑުކުރެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައި

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަކީ އިއްޔެ މެންދުރާއި ހަމައަށް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ޕާޓީއެކެވެ. އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ކޯލިޝަނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުން މިދަނީ އެ މަންޒަރު ބަދަލުވަމުންދާ ތަނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ވަކިވެގަނެގެން އުފައްދާފައިވާ "ޑިމޮކްރެޓްސް" އިން މިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފްދާރުކަން ފަނޑުކޮށްލަން ފަށާފައެވެ. 

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރކޮށް އެ މަރުޙަލާތައް ނިމުމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުކަން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރު ސަލީމަށް ގެއްލުނީއެވެ. އެހިސާބުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީކަން 9 މެންބަރުން ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްއަށް ގެއްލި، އެ ބާރުވެސް ލިބިގެންދާނީ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ 14 ވަރަކަށް މެންބަރުން ތިއްބެވިއިރު، ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕެއް ހަދައިގެން ސަލީމަށް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުކަން ދީގެން ތިބުން މިއީ ވުމަށް ވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެބޭފުޅުންނަކީ ހުދު ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާ ޤަބޫލު ނުކުރެވުމުން ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންތަކަކަށްވާތީއެވެ. 

ސުވާލަކީ އެކަން ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީއަށްޓަކައި ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަށް ތިބި އާންމު މެންބަރުންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެތޯއެވެ؟

Advertisement

ބައެއް މީހުން ބުނަނީ ޕީޕީއެމްއަށް ނުވެސް އެނގި، އެ ޕާޓީ ވެއްޓެމުން މިދަނީ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ކަމަށެވެ. މި ފެންނަނީ ޕީޕީއެމް އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ލާފައިވާ ތެރަހުގެ ތަތްކަން ކެނޑުމުގެ ފެށުންކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރެއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މިވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެ ޖަލްސާގެ ކުރީ ސަފުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންވެސް ތިއްބަވަނިކޮށް ނަޝީދު ވަނީ ޔާމީނު ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިނުލައްވައި މަޑުކުރެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންދާ ދެ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. ވެރިކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ޔާމީނު ކަމަށާއި، އިންޑިއާ އައުޓް ޙަރަކާތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ވީއިރު، އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީގެ ގޮތުގައި މިހާރު އޮތް ޕީޕީއެމްއިން މިހާތަނަށް ދައްކަމުން އައި ވާހަކައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށް، ޕާޓީއަށް ވާނެ ގޮތެއް ވާން ދޫކޮށްލާނެބާއެވެ؟

ޕީޕީއެމްއިން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ހިނގަމުން މިދާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި އަޅާފައިވާ ރެނދުތައް ސެނެޓުގެ މެމްބަރުންގެ ހޫނު ބަހުސްތަކުން ދަނީ ތިލަވަމުންނެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެތެރެގޭގެ ޒުވާބުގެ އަޑު މަގުމައްޗަށްވެސް ދަނީ އިވެމުންނެވެ.

ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޔާމީން ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޕީޕީއެމްގެ ކުލަ ފަނޑުވެ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނިވަޔަށް އެ ޕާޓީ ގޮސް ގެއްލެމުންވެސް މިދަނީ، ހަމަ އެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރު ކުރައްވަން ތިއްބަވަނިކޮށް ނޫންތޯއެވެ؟ މިއީ ޕީޕީއެމްގެ ބައިބައިވުމުގެ ފެށުންބާއެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް