ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 09:08
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ނައިބުރައީސް
ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ނައިބުރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
 
މިފަަހަރު އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ 1444ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ޖޫން 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ދިޔަ ހައްޖާޖީންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި، އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަހަރު ކަނޑައެޅުއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް