ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 10:16
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އަށް ހުއްދަ ދިނުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އަށް ހުއްދަ ދިނުން
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 
ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅީ 3560 ފޯމާއެކު

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އީސީގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް ކުރެެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް"ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ، އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިވަޑައިގަތް، ހ. ސީވީޑް ޙަސަން ލަތީފަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާދިއްތަ ދުވަހު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

3560 ފޯމާއެކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހެޅީ ޖޫން އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަފްޝާން ލަތީފު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން، އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ބައިވެރިން އުފައްދަން ނިންމި ޕާޓީއެކެވެ. މި ޕާޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

Advertisement

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދެ މެންބަރަކު މީގެކުރިން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

ނަމަވެސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އޮތީ ޑެޑްލޮކެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ކަމަށް ހަބީބް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އާއްމު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުން ކުރަން ލާޒިމް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަން އަމާނަތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ގާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް