ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 09:14
ޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އާރުބީޖީ
ޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އާރުބީޖީ
ުޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް
ޔޫނިއަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފި
 
ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން

އއ.މަތިވެރި ޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމުން ތިންވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި އެފްޓީ ވޭލިއަންޓާ ވާދަކޮށް ފުރިހަމަ ވަގުތު 3-3 ން އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 4-3 ން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އެފްޓީ ވޭލިއަންޓްގެ ރިމާހުއެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކީ އިބްރާހީމް ޝާޒުއެވެ. މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަންބޫޓް ހިއްސާކުރިއެވެ. އެއީ ސިރުހާންއާއި މުޙައްމަދު އިމްރާންއެވެ. ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ހަތް ލަނޑު ޖެހިއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޒިޔާމް, އައިހަމް, ޝިރުހާން, ވަޖީހު އަދި ރިމާހު އެވެ. ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކީ ޔަންގް ޕްލޭޔާސް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ 30,000 އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 11,000 ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ ޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން މިމުބާރާތް ބޭއްވި 17 ވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް